R Projekt

Podjetje R Projekt d.o.o. postaja prepoznavno podjetje na področju arhitekturnega in gradbenega projektiranja, projektiranja strojnih instalacij, elektro instalacij, projektantskega in gradbenega nadzora ter svetovalnega inženiringa. Na osnovi izdelanih projektov vodimo tudi upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja, spremembe namembnosti objekta oz. legalizacije.

  • Hiša
  • 3d hiša
  • Hiše v vrsti
  • Vrstne Hiše
  • Hiše
  • Hiša z garažo.

Zakaj nas izbrati

Razvijamo se tudi na področje prostorskega načrtovanja. Izdelujemo Občinske podrobne prostorske načrte (OPPN) od priprave sklepa in osnutka, koordiniranja, do dokončnega sprejetja in objave v Uradnem listu Slovenije. Nudimo svetovanje na področju varstva okolja, pripravljamo načrte ravnanja in gospodarjenja z odpadki ter izdelujemo ocene vplivov na okolje.